Δωρεάν Εκτίμηση Δωρεαν Εκτιμηση Επικοινωνήστε μαζί μας και θα κάνουμε μια δωρεάν εκτίμηση κόστους και χρόνου που θα χρειαστεί για τις υπηρεσίες λήψης Σφραγίδας της Χάγης (Apostille) ή Προξενικής Επικύρωσης. ΕΚΤΙΜΗΣΗ Σφραγίδα της Χάγης Σφραγιδα Χαγης
Apostille
Αν χρειάζεστε Apostille για ένα ελληνικό έγγραφο μπορούμε να βοηθήσουμε. Οι δικηγόροι του γραφείου μας ειδικεύονται στην υπηρεσία της ελληνικής διαδικασίας λήψης Σφραγίδας της Χάγης. Επικοινωνήστε τώρα με έναν συνεργάτη μας. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Προξενική Επικύρωση Προξενικη Επικυρωση Θέλετε να καταθέσετε τα έγγραφά σας σε μία ξένη χώρα και δεν ξέρετε τι χρειάζεται να κάνετε; Αν η χώρα αυτή δεν έχει υπογράψει τη Σύμβαση της Χάγης του 1961, μπορούμε να βοηθήσουμε. Οι δικηγόροι του γραφείου μας αναλαμβάνουν την υπηρεσία της Προξενικής Επικύρωσης (Προξενική Θεώρηση). Επικοινωνήστε άμεσα με έναν συνεργάτη μας. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Μετάφραση & Επικύρωση Μεταφραση & Επικυρωση Κάνετε ένα βήμα παραπέρα. Μπορείτε να παραγγείλετε επίσημη μετάφραση και επικύρωση δικηγόρου από την μοναδική υπηρεσία του iMetafrasi.gr. Τις επίσημες μεταφράσεις και επικυρώσεις αναλαμβάνουν δικηγόροι εξουσιοδοτημένοι από το νόμο και ενταγμένοι στις καταστάσεις μεταφραστών των δικηγορικών συλλόγων. ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ Μεταφραστική Υπηρεσία Υπουργείου Εξωτερικών Μεταφραστικη Υπηρεσια Υπουργειου Εξωτερικων Με τη νέα υπηρεσία μας σάς προσφέρουμε τη δυνατότητα επιμέλειας λήψης Επίσημης Μετάφρασης από την Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών. ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Go to Top